Det du lurer på om Mykoplasma!

Mykoplasma.com

Sykdomsforløp ved mykoplasma infeksjon

Hvordan smitter mykoplasma?

Mykoplasma smitter ved dråpesmitte og har en inkubasjonstid på 1-3 uker. Sykdommen opptrer i alle aldersgrupper men er hyppigst hos barn og unge. Sykdommen forekommer på lik linje med forkjølelse og influensa normalt på høsten og vinteren men kan naturligvis forekomme på alle årstider.

Hvordan virker en mykoplasma infeksjon ut på kroppen?

Mykoplasma er en bakterie som rammer de øvre luftveiene. Sår hals og tørr hoste er de vanligste symptomene sammen med normal sykdomsfølelse som muskelsmerter og lett feber.

Fungerer antibiotika mot mykoplasma?

Den største grunnen til bekymring ved en Mykoplasma infeksjon er risikoen for at den skal forårsake lungebetennelse. Noe som skjer i inntil 10% av smittetilfellene. I slike tilfeller bør man behandles med antibiotika. Det er i den sammenheng viktig at legen er oppmerksom på at vanlig Penicillin ikke virker men at man trenger doksysyklin og erytromycin som selges under varemerker som Doxylin, Doksycyklin HEXAL, Vibranord, Ery-Max og Abboticin.

Hvordan diagnostiseres mykoplasma?

En diagnose på Mykoplasma stilles med en enkel halsprøve hos legen. Ved mistanke om sykdommen er det alltid fornuftig å kontakte lege spesielt for personer som eller vil betegnes som eldre og svake og med andre underliggende sykdommer som kan forverre et sykdomsbilde.

Mykoplasma kan sitte lenge i kroppen uten behandling.

Mykoplasma kan sitte relativt lenge i kroppen spesielt i de tilfeller der det er utviklet stille/ atypisk lungebetennelse som ikke blir behandlet med riktig antibiotika. Du bør derfor oppsøke lege ved mistanke om mykoplasma infeksjon.


Copyright © 2012. All Rights Reserved.